Hidrolik Yağ Neden Kaynar?

Hidrolik Yağ Neden Kaynar?

Hidrolik yağ neden kaynar ve kaynadığı zaman ne olur derseniz aslında bu kaynamanın araca zarar vermesi söz konusu olur. Bir araçta hidrolik yağın ısınması bazı sorunların ortaya çıkmasına neden olur. Beygir gücünün etkisi, motor ısınması, sürtünme etkisi ve elektrik enerjisi, ısınmanın sebepleri olarak karşımıza çıkar. Diğer bir şekilde yağ içine su karışma ihtimali ortaya çıkarsa yağın kaynaması kolaylaşır. Su kaynama derecesi yaklaşık 100 derece olarak bilinir yağ kaynama derecesi ise 140 derece olarak bilinir. Yağa su karışırsa 140 dereceden 100 dereceye doğru bir düşüş söz konusu olur. 
140 derecede kaynayan bir yağ düşünülecek olursa, her 18 derecelik artış yağın ömrünü yarıya düşürür. Bu şekilde kaynayan yağın vasfını yitirdiğini anlamamız söz konuş olur. Yağ ve motor kontrolü için servisin yolunu tutan araç sahipleri, araçta bulunan sorunların açığa kavuşmasına yardımcı olur. Yağ ısısının artış şikâyeti ise uzmanların kontrolleri ile sonuca bağlanır. Bu şekilde yağın ısınma sebepleri ortaya çıkar ve bunun önüne geçilecek çalışmalar yapılır.
 

Hidrolik Yağ Neden Kaynar?

Hidrolik Yağ Isınma Sorunları

Hidrolik Yağ Isınma Sorunları

Hidrolik yağ neden kaynar ve kaynama olursa ne gibi zararlar ortaya çıkar? Bu konuda araştırmalar sizi doğru bilgiye götürmelidir. Hidrolik yağın ısınma süreci ister istemez ortaya çıkar. Bu tür sorunları aşmak adına ısınmanın kaynağını bulmak gerekir. Eğer bu ısınma yaşanırsa viskozite sorunları ortaya çıkar ve kaynama gibi daha büyük sorunlar ortaya çıkabilir. Araçlar başta olmak üzere, iş makinaları, endüstriyel makineler ve hidrolik sisteme sahip olan tüm teknolojilerde bu yağ kullanımı ortaya çıkar. Yağ kullanımı ile önemli bir güç elde edilir. Aşırı güce maruz kalan yağ. Buna farklı sebepleri de ekleyerek ısınır hatta kaynama noktasına gelir. Aşırı ısınmanın yol açtığı kaynama yağın ve dolayısı ile kullanıldığı sistemin zarar görmesine neden olur.

Yağ kullanımı kullanım yerinin değişken yapısı ile uyumlu olmalıdır. Yağ viskozitesinin yine burada değişken yapısı söz konusu olmaktadır. Sistemim güç uygulaması ve ömrünün uzun olması için yağ seçenekleri kullanılır ve sistemlere önemli derecede katkı sağlar. Performans artıran yağ gibi unsurlar, kullanım ömrüne büyük katkı sağlar.

 

Hidrolik Yağ Isınma Sorunları

Hidrolik Yağ Isınma Nedenleri

Hidrolik Yağ Isınma Nedenleri

Hidrolik yağ neden kaynar dersek bunun bazı nedenleri olduğundan bahsettik. Buna ilave olarak normal kullanım standartlarında da ister istemez bir ısınma olması beklenen bir durumdur. Sürtünme etkisinin ve standart çalışmaların yol açtığı ısınma sistem içinde tolere edilebilir. Ancak bu ısı kaynama noktasına geldiğinde büyük sorunlara yol açabilir. Sistemler içinde yer alan conta ve benzer malzemelerin yüksek ısı sebebiyle sorun yaşaması söz konusu olmaktadır. 

Hidrolik sistem endüstriyel gelişimde çok önemli bir gelişimin sonucu olmuştur. Hidrolik yağın kaynama riski elbette vardır. Suya göre ısıya daha dirençli olan bu tür maddeler, aynı zamanda sistemlerin korunmasına ve çalışmasına büyük katkı sağlar.

 

Hidrolik Yağ Isınma Nedenleri

Hidrolik Yağ Kaynarsa Ne Yapmak Gerekir?

Hidrolik Yağ Kaynarsa Ne Yapmak Gerekir?

Hidrolik yağ ısınırsa veya kaynarsa bu durumda bireylerin yapabilecekleri oldukça sınırlıdır. Böylesine önemli bir problem ortaya çıktığında, evvela konusunda uzman bir servis ve güvenilir bir firmanın desteğini almak gerekir. Söz konusu sorun araçlarda olduğu zaman, tam da bu konuya ilgi duyan ve cevap veren bir sektörün yapılanması sorunların çözümüne destek sağlayacaktır. 

Gerekirse yağ değişimi sağlanacak gerekirse de yağın bulunduğu sistemlerin kontrolü yapılacaktır. Kaynama etkisi ile sistemin ne kadar zarar gördüğünü ancak uzmanlar anlar. Detaylı değerlendirme çalışmaları, bu tip sorunların tanımlanmasına ve giderilmesine büyük katkı sağlar. Yağ kaynama noktasına gelmek için 140 derecelik bir ısıdan söz etmek gerekir. Hidroliğin kullanıldığı endüstriyel alanlar ve makineler düşünülecek olursa, bu ısıya ulaşmanın sürpriz olmayacağını söyleyebiliriz. Çalışma verimliliğini sağlamak adına sistemlerin soğutma ve sıcağı tolere etme şansı bardır. Buna rağmen kaynama söz konusu olursa, o zaman yağın ve içinde bulunduğu sistemin zarar görme şansı vardır.

 

Hidrolik Yağ Kaynarsa Ne Yapmak Gerekir?